Tato stránka má omezenou podporu pro váš prohlížeč. Doporučujeme přejít na Edge, Chrome, Safari nebo Firefox.

PINK EDITION Poslední kousek limitky The Magic Is On. Variabilní, upcyklováné a lokální.

Udržitelná móda: Mýty a fakta 01

Udržitelná móda: Mýty a fakta 01

Udržitelnost v módě: Více než jen trend

Udržitelnost v módě je téma, které mi je velmi blízké a kterému se věnuji již sedm let. Jde o téma nesmírně složité, komplexní a neustále se vyvíjející.

Můj zájem o udržitelnost se rozvinul v Londýně. Během několika stáží v módním průmyslu jsem měla možnost nahlédnout do fungování malých i velkých značek. Touha po vlastním vzdělání a změně systému mě nakonec dovedla k založení ADVA. V Londýně, stejně jako v zahraničí, byla diskuse o udržitelné módě běžná. Nikdo nezpochybňoval význam termínu "udržitelná móda". Naopak, hledaly se společné cesty a řešení, a všichni jsme věřili, že pokrok je možný jen prostřednictvím spolupráce.

Po návratu do České republiky jsem však zjistila, že zde máme k udržitelnosti v módním průmyslu svůj vlastní pohled. Pro většinu lidí v Česku, a bohužel i v našem odvětví, se slovo "udržitelnost" stalo pojmem bez hlubšího významu. Každý interpretuje téma udržitelnosti jinak, a často se ztrácí jeho skutečný smysl. Jakmile se začne diskutovat o udržitelnosti, rychle se dostaneme do bodu, kdy je tento pojem považován za nereálné. Absolutně se tak ztrácí jeho původní význam a diskuse sklouzává k binárnímu vidění věci – vše je buď černé, nebo bílé.

Často dochází k zaměňování udržitelné módy s pojmy jako konzum, odpovědnost nebo transparentnost. Přestože jsou tyto tématy úzce spojeny s udržitelností, neměly by se s ní zaměňovat. I proto jsem sepsala článek s největšími mýty a fakty o udržitelné módě. 

Mýty a fakt o udržitelné módě

1. Udržitelná móda je příliš drahá. MÝTUS

FAKT: Udržitelná móda od zodpovědných značek vyžaduje vyšší investici kvůli použití kvalitních materiálů, spravedlivé odměně pracovníků a výzkumu, který stojí za každým produktem, ale není nedostupná. Alternativy jako second hand nákupy nebo využití půjčoven umožňují přístup k udržitelné módě za nižší ceny. Kvalitní a udržitelné kousky lze najít i za zlomek původní ceny, což činí udržitelnou módu přístupnou pro širší veřejnost.

2. Používáme recyklovaný polyester nebo organickou bavlnu, jsme udržitelní. MÝTUS

FAKT: Ačkoli použití certifikovaných udržitelných materiálů, jako je organická bavlna nebo recyklovaný polyester, je pozitivním krokem, neznamená to automaticky celkovou udržitelnost značky. Udržitelná móda vyžaduje komplexní přístup, který zahrnuje nejen volbu materiálů, ale také způsob jejich zpracování, pracovní podmínky při výrobě, dopady na životní prostředí a celkovou strategii produktového životního cyklu. Skutečná udržitelnost vychází z hloubkové analýzy a zodpovědnosti v každé fázi výrobního procesu, od počátečního designu až po recyklaci nebo likvidaci výrobků.

3. Jen jeden směr v udržitelné módě je nejlepší. MÝTUS

FAKT: Neexistuje jediný "nejlepší" způsob, jak praktikovat udržitelnou módu. Každá metoda, ať už se jedná o šití na zakázku, upcyklování, second hand nákupy nebo udržitelné kolekce od značek, má své výhody i nevýhody. Klíčem je diverzita a spolupráce. Budování nového ekosystému udržitelné módy znamená poskytovat spotřebitelům širokou škálu možností a podporovat různé přístupy, které společně přispívají k lepšímu a udržitelnějšímu módnímu průmyslu. Cílem by mělo být společné hledání řešení, nikoli soutěžení o to, kdo je "udržitelnější".

4. Vyrobeno v ČR. Znamená, že produkt vznikl od A-Z lokálně. MÝTUS

FAKT: Označení "Vyrobeno v ČR" často nezahrnuje celý výrobní proces. Přestože finální výroba produktu může proběhnout v Česku, většina surovin a některé klíčové výrobní kroky, jako je zpracování vláken nebo barvení, se obvykle odehrávají mimo ČR. Například látky z organické bavlny mohou být utkány v ČR, ale jejich základní suroviny a další zpracování mohou pocházet z různých částí světa. Pro opravdovou udržitelnost a etičnost je klíčová transparentnost původu materiálů a celkového výrobního procesu. Vyjímkou může být např. regionální vlna.

5. Luxusní značky jsou udržitelnější a etičtější. MÝTUS

FAKT: Předpoklad, že vyšší cena luxusních značek odpovídá vyšším standardům udržitelnosti a etiky, je mýtus. Mnohé luxusní značky vyrábějí ve stejných továrnách jako fast fashion, často bez garantovaného etického zdroje materiálů nebo spravedlivých pracovních podmínek. Vyšší ceny často reflektují značkový prestiž a design, nikoli nutně udržitelné výrobní praktiky. Luxusní značky se také mohou dopouštět greenwashingu, když mluví o udržitelnosti bez konkrétních důkazů. Pro spotřebitele je důležité se neřídit pouze cenou nebo značkou, ale hledat transparentní informace o celkovém dopadu výrobků na životní prostředí a společnost.

6. Second-Hand oblečení vždy snižuje uhlíkovou stopu módy. MÝTUS

FAKT: Ačkoliv second-hand oblečení může být udržitelnější alternativou, jeho dopad závisí na různých faktorech. Přeprava a úprava těchto oděvů může spotřebovávat energii a zdroje, zatímco masivní export do rozvojových zemí může negativně ovlivnit místní textilní průmysl a přispět k většímu množství odpadu. Navíc, některé oděvy z druhé ruky, obzvláště ty z fast fashion zdrojů, mohou mít kratší životnost. Přestože second-hand shopping může představovat udržitelnější volbu, je důležité vzít v úvahu celkový dopad na životní prostředí a ekonomiku.

7. Udržitelný šatník začíná vyčištěním skříně a vyhozením věcí. MÝTUS

FAKT: Udržitelná móda se nezakládá na vyhazování stávajícího oblečení, ale na maximalizaci toho, co již vlastníte. Namísto vyřazování oděvů z fast fashion je klíčové zaměřit se na jejich údržbu a využití a nošení v maximální možné míře. Vědecký pohled na udržitelnost zdůrazňuje dlouhodobé užívání materiálů a snižování odpadu. Tento přístup pomáhá snížit poptávku po nových výrobcích a zmenšuje celkovou uhlíkovou stopu módního průmyslu. Ideální je pak takový šatníku postupně doplňovat kvalitními udržitelnými alternativami, místo fast fashion kousků.

8. Udržitelná móda znamená minimalismus nebo kapsulový šatník. MÝTUS

FAKT: Udržitelná móda zahrnuje omezení nadměrné spotřeby a plýtvání, ale nevyžaduje minimalistický šatník. Je založena na uvědomělém konzumu, který neznamená přísné omezení počtu vlastněných kusů oblečení, ale spíše důraz na kvalitu, dlouhodobou hodnotu a uvažování o dopadech každého nákupu. Cílem je snížit negativní dopady na životní prostředí a společnost, což může znamenat různé přístupy pro různé lidi, ne nutně striktní minimalismus, jednoduché střihy nebo kapsulový šatník. I udržitelná móda může být barevná a zábavná. 

9. Darované oblečení je vždy znovu prodáno v charitativních obchodech nebo secondhandech. MÝTUS

FAKT: Pouze malý zlomek darovaného oblečení (asi 10-20 %) se skutečně prodá v charitativních obchodech. Většina darovaných oděvů je buď recyklována pro průmyslové využití, skončí na skládkách (až 62%), je spálena, nebo je exportována do jiných zemí. Bohužel, často i v těchto zemích končí na skládkách, především v Africe. Efektivní recyklace a řízení oděvního odpadu jsou klíčové pro snižování celkového dopadu módy na životní prostředí a na kvalitu života lidí ve třetích zemích. 

10. Upcykling se týká pouze přepracování starého oblečení do nových kousků. MÝTUS

FAKT: Upcykling je zahrnuje mnohem více než jen přetváření starých oděvů na nové. Je to především  kreativní využití výrobních odřezků a textilních zbytků. Tyto materiály, které by jinak mohly být odpadem, mohou být transformovány do nových produktů, od doplňků po umělecká díla. Upcykling tedy nejen zmenšuje množství textilního odpadu, ale také rozšiřuje hranice kreativity v udržitelné módě, podporuje inovace a efektivní využití materiálů.

Pojďme diskutovat

Udržitelnost v módním průmyslu je mnohem komplexnější a nuancovanější, než by se mohlo na první pohled zdát. Je důležité, aby spotřebitelé i výrobci byli plně informováni a uvědomělí o skutečných dopadech a významech spojených s udržitelnou módou.

Udržitelná cesta není o absolutních pravdách, ale o kontinuálním učení, adaptaci a snaze o lepší pochopení toho, jak naše rozhodnutí ovlivňují naši planetu a společnost. S narůstajícím zájmem a diskusemi o udržitelnosti v módním průmyslu existuje ještě mnoho témat a otázek, které stojí za další prozkoumání. 

Dejte nám vědět, jaké téma, mýtus nebo cokoliv o udržitelnosti Vás zajímá a my Vám rádi odpovíme a zahrneme bod v další části Mýty a Fakta o udržitelnosti.

Aneta