This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

PINK EDITION Last piece available. The Magic Is On dress - variable, upcycled and ethical.

Kind to you, kind to the planet

Košík 0

No more products available for purchase

Products
Pair with
Add order notes
Is this a gift?
Subtotal Free
View cart
Shipping, taxes, and discount codes are calculated at checkout

Dopady na životní prostředí: Fast Fashion Vs. Sustainable Fashion

Dopady na životní prostředí: Fast Fashion Vs. Sustainable Fashion

Módní průmysl s hodnotou 3 biliony dolarů je čtvrtým největším průmyslem na světě. Fast fashion, rychlá móda, umožnila masovou produkci cenově dostupného a trendové oblečení, za což ale platíme daň, kterou si často neuvědomujeme. Rapidní růst módního odvětví neustále zhoršuje problémy jako je plýtvání, znečišťování životního prostředí nebo vyčerpávání zdrojů. Jak rozdílné jsou dopady fast fashion oproti udržitelné módě?

Cena za trendy: Problémy s odpadem a znečištěním

Odhaduje se, že celosvětový textilní průmysl ročně vyprodukuje více než 92 milionů tun textilního odpadu, přičemž se předpokládá, že do roku 2030 toto číslo kvůli modelu fast fashion vzroste o 134 milionů tun. Tento odpad nejen zabírá místo na skládkách, ale při jeho rozkladu se také uvolňuje metan, silný skleníkový plyn. Kromě toho je barvení textilu jedním z největších znečišťovatelů vody na světě, které poškozuje také vodní organismy a kontaminuje zdroje s pitnou vodou. Polyester, jako jeden z nejtoxičtějších materiálů, je hlavním zdrojem mikroplastů, a to jak v procesu výroby textílie, tak i při péči o finální produkt. 

Míra prodejnosti ve fast fashion řetězcích je 50-60%. To znamená, že téměř polovina veškerého vyrobeného zboží se vůbec neprodá, přičemž velkou část zboží nechtějí ani samotné značky a prodejci. Dochází tak ke spalování skladových zásob a nebo převezení do zemí třetího světa, kde způsobuje řadu dalších problémů. 

Degradace půdy: Ztráta regenerační schopnosti

Rychlá móda také ovlivňuje zdraví půdy a ekosystémů. Intenzivní zemědělské postupy při výrobě textilu, například bavlny, jsou ve velké míře závislé na chemických látkách, které vyčerpávají živiny v půdě a přispívají k erozi. Snaha o získání surovin také urychluje odlesňování. Pokračující ztráta tropických lesů, s alarmujícím úbytkem 17 % za poslední tři desetiletí, což odpovídá rozloze Irska ztracené každý rok, snižuje schopnost půdy vázat uhlík a narušuje biodiverzitu a vodní cykly.

Prostřednictvím regenerativního zemědělství a upřednostňování organických materiálů může módní průmysl pomoci obnovit zdraví půdy, zvýšit její úrodnost a podpořit biologickou rozmanitost.  Tyto postupy zvyšují úrodnost půdy, zvyšují retenci vody a zachycují uhlík, čímž zmírňují některé nepříznivé účinky konvenční textilní výroby. Podpora regenerativních módních značek, které pracují s materiály z těchto zdrojů je krok správným směrem. 

Čerpání zdrojů vody a energie

Výroba rychlé módy spotřebovává obrovské množství vody a energie. Energeticky náročné výrobní procesy a velká závislost na vodě náročných materiálech, jako je bavlna, značně zatěžují naše přírodní zdroje. Konvenční bavlna a její pěstování s vysokou spotřebou pesticidů, chemikálií a vody představují zátěž pro životní prostředí. Podívejte se na článek, kde srovnáváme konvenční a organickou bavlnu. 

Velké množství vody a energie spotřebovávají i finální procesy ať už přírodních nebo u syntetických materiálů. A nejedná se pouze o energii vynaloženou na výrobu oděvů, ale i energie potřebná k přepravě a likvidaci produktů fast fashion navíc významně přispívá k její uhlíkové stopě. Naproti tomu udržitelné módní postupy, jako je používání organických nebo recyklovaných materiálů, mohou snížit spotřebu vody až o 91 % a spotřebu energie až o 62 %.

Budoucnost: Udržitelná alternativa

Posun k udržitelným postupům není jen trendem, ale nezbytnou evolucí pro zdraví naší planety. Podporou inovativních značek jako ADVA, které dávají přednost ekologickým materiálům, lokální výrobě a regenerativním metodám, mohou spotřebitelé přispět k významné pozitivní změně. Tato udržitelná snaha pomáhá obnovovat zdraví půdy, snižovat spotřebu vody a energie a minimalizovat uhlíkovou stopu, což je příkladem holistického přístupu k módě, který respektuje naši planetu.

Jako jednotlivci máme moc rozhodnout se. Pokud zvolíme značky, které jsou transparentní o svých výrobních procesech, snaží se snižovat množství odpadu a zaměřují se na dlouhodobé zdraví našich ekosystémů, můžeme tento průmysl nasměrovat k udržitelnější a spravedlivější budoucnosti.

Cesta k udržitelné módě je společným úsilím, které vyžaduje zapojení návrhářů, výrobců a spotřebitelů. Využijme této příležitosti a staňme se součástí pozitivní změny, abychom se zasadili o svět, kde móda je synonymem udržitelnosti a odpovědnosti. Společně můžeme zajistit, že naše volba módy přispěje ke zdravější planetě pro budoucí generace.