This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

NEW DROP IS HERE Discover the Beyond Ordinary Coat in a new irresistible color.

Terms of service

1. VŠEOBECNÉ

1.1 Následující podmínky se vztahují na všechny objednávky, které zákazník učiní u prodávajícího Aneta Minařík Průšková, sídlem Gorazdova 17, Praha 2, 120 00 s identifikačním číslem 88333523 na webových stránkách ADVA (www.advastudios.com), mobilních webových stránkách, telefonicky nebo prostřednictvím sociálních sítí.

1.2 Používáním stránek advastudios.com a/nebo zadáním objednávky souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito podmínkami. Před zadáním jakékoli objednávky na advastudios.com si prosím pozorně přečtěte naše smluvní podmínky.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce . Kupní smlouvu lze rovněž uzavřít v českém i anglickém

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6 Webové stránky ADVA nabízejí pouze produkty, které jsou zveřejněny na www.advastudios.com. Uvedení těchto produktů neznamená, že budou kdykoli k dispozici. Vyhrazujeme si právo kdykoli přestat nabízet jakýkoli produkt.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. CENY A POPLATKY ZA DORUČENÍ

3.1 Ceny uvedené na advastudios.com nezahrnují poplatek za dopravu.

Více informací o dopravě naleznete zde.4. OBJEDNÁVKA/UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Možnosti objednání, které máte k dispozici, jsou prostřednictvím advastudios.com, e-mailu nebo sociálních sítí.

3.2 Po odeslání objednávky, pokud jste nám poskytli svou e-mailovou adresu, obdržíte potvrzení e-mailem. Pokud z jakéhokoli důvodu nebudeme moci vaši objednávku vyřídit, dáme vám to vědět co nejdříve. Pokud jsme již obdrželi platbu za tuto objednávku, pokusíme se vrátit příslušnou částku stejným způsobem, jakým byla platba provedena. Někdy může být nutné přijmout alternativní opatření, v takovém případě vás budeme kontaktovat za účelem vyřízení vrácení peněz.


4. SOUČINOST KUPUJÍCÍ

4.1 Při nákupu určitého Zboží, zejména v případě zhotovení díla na zakázku, může být k řádnému dodání Zboží / dokončení díla vyžadována součinnost Kupujícího, zejména jeho osobní návštěva u Prodávajícího na adrese Jana Masaryka 52, 120 00 Praha 2.

4.2 Neposkytne-li Kupující Prodávajícímu potřebnou součinnost, má Prodávající právo od smlouvy odstoupit. V taktovém případě má Prodávající právo na úhradu části Ceny Zboží (díla) odpovídající rozsahu částečného provedení díla.


5. DORUČENÍ

5.1 Při přijímání a odesílání objednávek budeme postupovat s maximální péčí, aby bylo doručení co nejpřesnější.

5.2 Budeme se snažit odeslat vaši objednávku co nejdříve. Upozorňujeme, že část výrobků je vyráběna na zakázku. Na odeslání vaší objednávky si vyhrazujeme jeden týden.

Dodací lhůty se mohou lišit. K občasným zpožděním může dojít v období největší návštěvnosti (Vánoce) nebo v případě neočekávaných událostí.

5.3 Pokud jste nám poskytli svou e-mailovou adresu, obdržíte potvrzení s údaji o očekávaném doručení.

5.4 Osobní odběr

Zvolí-li Kupující v Objednávce osobní odběr, bude Zboží připraveno k vyzvednutí na adrese Gorazdova 17, 120 00 Praha 2, a to ve lhůtě přiměřené okolnostem (zejména jde-li o dílo zhotovované na zakázku). Jde-li o zboží v aktuální nabídce Prodávajícího zveřejněné na www.advastudios.com, bývá zboží připraveno k vyzvednutí zpravidla do 1 týdne po Potvrzení objednávky. O tom, že je Zboží připraveno k vyzvednutí, bude Kupující informován prostřednictvím e-mailové zprávy. 

Více informací o doručování naleznete zde.

6. VÝMĚNA ZBOŽÍ

6.1 Podívejte se na pravidla pro výměnu zboží zde.

6.2. Výměna zboží neplatí na zakoupené dárkové poukazy.

6.3 Výměna zboží neplatí na produkty vytvořené na míru nebo upravované produkty. 

 

7. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

7.1 Podívejte se na pravidla pro vracení zboží zde.

7.2. Vrácení zboží neplatí na zakoupené dárkové poukazy.

7.3. Vrácení zboží neplatí na produkty vytvořené na míru nebo upravované produkty. 


7. ZPŮSOBY PLATBY

Za zboží můžete zaplatit různými způsoby, jak je uvedeno níže.

7.1 Kreditní nebo debetní kartou

Platební údaje můžete zadat při zadávání objednávky pomocí platné kreditní nebo debetní karty (VISA nebo Mastercard).

7.4 Upozorňujeme, že na našich webových stránkách nepřijímáme hotovost ani šeky.

8. BARVY

8.1 Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a složení našich výrobků, které se zobrazují na stránkách byadva.com. Pokud existují barevné rozdíly mezi barvami zobrazenými na webových stránkách na vašem počítači a skutečnými barvami oděvů, může to být způsobeno reprodukcí barev na vašem počítači.

9. ZÁRUKA

9.1 Pokud se na zboží, které jste si zakoupili na webových stránkách ADVA, vyskytnou vady nebo nedostatky, dodržujeme všechny zákonné předpisy o záruce. Pokud máte reklamaci týkající se zjevných materiálových nebo výrobních vad zboží, které jsme dodali, sdělte nám to tak, že nám zboží neprodleně vrátíte - před zasláním zboží nám napište e-mail.

 

12. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a o existenci platformy pro řešení sporů online.

12.1 V případě, že mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s koupí Zboží či se zhotovením díla na zakázku, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

12.2 Kupující - spotřebitel může pro řešení případných spotřebitelských sporů s Prodávajícím, které se nepodaří vyřešit dohodou, využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. VLASTNICTVÍ PRÁV

11.1 Veškerá práva duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky a autorská práva na webových stránkách ADVA Studios zůstávají u subjektu Aneta Minařík Průšková . Jakékoli použití webových stránek ADVA Studios nebo jejich obsahu, včetně kopírování nebo ukládání takového obsahu jako celku nebo jeho části, jiné než pro vlastní osobní, nekomerční použití, je bez souhlasu subjektu Aneta Minařík Průšková zakázáno.

Napište nám na e-mail: shop@advastudios.com

Cart

No more products available for purchase